نقش مهم هیاتهای مذهبی یزد

به گزارش یزدی نیوزحمیدرضاقمی فعال اجتماعی و فرهنگی طی یاداشتی نوشت:میراث معنوی یزد اینقدر زیاد و ارزشمند است که نمی توان براحتی ار کنار آن گذشت.هیاتهای مذهبی یکی از آنهاست که توانسته باشور وعشق مردم این شهر تمام نگاه عاشقان حسینی وحتی گردشگران رابسمت خود جلب کند.

این کهن شهر یزد است که حالا با ابن ظرفیت وپتانسیل خود درطی چند سال اخیر روی دیگری از گردشگری مذهبی را به رخ کشیده است. بالای ۱۰۰۰هیات مذهبی در گوشه وکنار شهر جدا از اینکه از شور حسینی مردم این دیار صحبت می کند توانسته است برند دارالعبادگی رابه ارمغان بیاورد.

دراین میان البته توجه مدیریت شهری به هیاتهای مذهبی نیز باید مورد توجه جدی قراربگیرد.بعضا شنیده که مدیریت شهری فقط به چند هیات رسیدگی دارد که این کار امری درخور شایسته و پسندیده نیست.

بی شک توجه و ساماندهی هیاتهای عزاداری ازسوی مدیریت شهری می تواند یک بازوی قدرتمند برای شورای شهر ومدیریت شهری در رفع خیلی از مشکلات شهری واجتماعی باشد.

بخش نظردهی بسته شده است..