سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت های سبز

به گزارش یزدی نیوز

مرتضی عبدالرضازاده/تابناک

عملکرد یک شهر باید به شیوه ای سنجیده شود که ارتقاء شرایط اجتماعی و فرهنگی،قدرت اقتصادی و جایگاه مناسب زیست محیطی را به ارمغان بیاورد.

برای رسیدن به زیرساخت های اصولی و توانمند شهری باید برنامه ریزی ها به سمتی هدایت شود که رشد نوآورانه، انجام بیشترین و اصولی ترین کارها با کمترین منابع مالی و ایجاد تغییراتی برای جریان سازی توسعه در مسیر پایدار محقق شود.

درواقع بسیاری از شهرها از جمله یزد مجبور به تحمل اقدامات اصلاحی پرهزینه ای هستند تا مشکلاتی که رشد غیر علمی و  زیرساخت های بدون پشتوانه اجرایی مناسب ایجاد کرده است را جبران  نمایند.

تصمیم گیری بدون تحلیل کافی و همه جانبه نگر در مورد اینکه زیرساخت های شهر باید به چه سمتی هدایت و توسعه یابند نه تنها اثر مثبت چندانی نخواهد داشت بلکه هدر رفت سرمایه و زمان را نیز به همراه دارد و اثرات مخرب آن در زندگی شهری نمایان می شود.

تفکر سرمایه گذاری برای رشد و برنامه ریزی برای تغییر، موضوعی است که سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت های سبز و با حداقل اثرات مخرب را امکان پذیر می سازد.

ایجاد زیرساخت های سبز چشم اندازهای منطقه ای و انعطاف پذیری در خدمات شهری را به همراه داشته و قابلیت فرصت سازی برای سایر بخش ها را به همراه دارد.

 

 برای تحقق آبادانی و پیشرفت در هر مسیر و فعالیتی دو اصل مشورت پذیری و برنامه محوری ضرورت دارد.

 

شناخت کامل از نیازها و  خواسته های شهری نیز موضوع مهم دیگری است که نیازمند قدرت تجزیه و تحلیل و آشنایی با تجربه های مردمی، اقلیمی، فرهنگی ، تاریخی و سیاسی می باشد.

 

سابقه اجرایی و تعهد افراد را  برای قرار گرفتن در مسیر آبادانی و پیشرفت پایبند می کند.

بخش نظردهی بسته شده است..