چرایی توجه به مناطق ویژه اجتماعی

به گزارش یزدی نیوزمحمد رضا قمی فعال اجتماعی و فرهنگی یزد طی یاداشتی نوشت:ساماندهی مناطق ویژه اجتماعی به منظور ارتقاء سلامت، رفع مشکلات و مسائل اجتماعی و فرهنگی این مناطق باید از الویتهای جدی این دوره اعضای جدید شورای اسلامی شهر یزد باشد.

متاسفانه در مناطق ویژه اجتماعی ناهمگونی اجتماعی بسیار نگران کننده است و باید نگاه ویژه به این مناطق صورت گیرد.لذا اگر شورای اسلامی شهر یزدبرنامه مشخص و فعالیت خوب در مناطق ویژه اجتماعی اجرا کندمطمئنا به نتایج خوبی در این مناطق دست خواهیم یافت. فقر اقتصادی و فرهنگی از جمله دلایل گسترش مناطق ویژه به شمار می‌روند که بستر بروز و رشد آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌سازند.کودکان خیابانی، اعتیاد، خرید و فروش مواد مخدر، سرقت و … از جمله پدیده‌هایی است که در مناطق ویژه زیاد مشاهده می‌شود.

مناطق ویژه اجتماعی شامل مناطق حاشیه نشین، ساخت و سازهای غیرمجاز و بافت‌های فرسوده است که از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و امنیتی همواره مشکلات عدیده ای دارند.

بخش نظردهی بسته شده است..