غفلت ویژه در یزد

به گزارش یزدی نیوزمهندس عبدالرضا زاده کارشناس مدیریت شهری طی یاداشتی نوشت:استفاده از فضاهای زیرسطحی از اولویت های مدیریت شهری در دنیا محسوب میشود اما متاسفانه این موضوع در کشور ما و به ویژه در یزد مورد غفلت قرار گرفته است .

به گفته وی،مهمترین چالش در یزد فرسودگی و عدم وجود تأسیسات لازم در شبکه های آب و برق و گاز و مخابرات و امثالهم می باشد این در حالی است که کانال های تأسیسات شهری از جمله ظرفیت های ساختاری برای ایجاد خدمات هستند .

وی ادامه داد:بسیاری از أمور خدماتی شهر را می توان به زیر زمین انتقال داد و در مقابل فضاهای روسطحی پیاده محور شود . البته این کار بایستی قبل از اجرا شدن طرح دارای مطالعات کامل و جامعی باشد .انتقال خدمات شهری به فضاهای زیرسطحی می تواند رویکرد مثبتی باشد .

وی گفت:اما سوْال اینجاست چرا خیابان هایی که در حال احداث هست چنین طرحی اجرا نمیشود ؟چرا در مسیر خیابان های در حال مرمت و بازسازی این طرح اجرا نشد؟(مثل خیابان قیام و مسجد جامع )

بخش نظردهی بسته شده است..