انتقاد تند یک فعال سیاسی درخاتم:

دروغ ریشه تمام فسادها/ناجوانمردانه و تنها بر ملاک قدرت طلبی سخن می گویند

بر باور اصلاح و صلح طلبی در جهان مفتخریم،اما افرادی ریشه دار در تفکری از جنس احمدی نژاد امروز ناجوانمردانه و تنها بر ملاک قدرت طلبی سخن می گویند.

به گزارش یزدی نیوززهره آقاجری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در شهرستان خاتم بر دروغ به عنوان ریشه تمام فسادها تاکید و گفت: بر باور اصلاح و صلح طلبی در جهان مفتخریم،اما افرادی ریشه دار در تفکری از جنس احمدی نژاد امروز ناجوانمردانه و تنها بر ملاک قدرت طلبی سخن می گویند.

آقاجری در جمع مردم شهرستان خاتم بیان کرد:بهتر است از خود بپرسیم چه دولتی را با چه شرایطی به آقای روحانی تحویل دادند و با همت دولت یازدهم امروز از بحران های بسیاری گذشتیم.

وی افزود: کشوری با برنامه و سند چشم انداز ۲۰ ساله، کشوری با اقتصاد پویا و کارآمد در دولت نهم و دهم  به کجا رسید؟سیلوهای خالی، تورم و اقتصادی ناآرام را تحویل مردم و نظام دادند.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ادامه داد:ما نیازمند امتداد دولت عقل گرا و توسعه باور هستیم، دولتی که با تخصص زمینه  های به وجود آمده در مسیر رفع بحران های کشور را به سرانجام برساند.

آقاجری گفت: مدعیان با عوام فریبی و وعده هایی چون افزایش یارانه و حل مشکلات به صورت معجزه به میدان آمده اند و با باورهای مذهبی مردم بازی می کنند،سوال ما این است، تیم اقتصادی و  برنامه ریزی این آقایان چه کسانی هستند؟

وی خاطرنشان کرد: آقایان با نگاه (احمدی نژاد) و تیم افرادی که کشور را به اعماق دره برده اند و با تنش های متعدد روبه رو ساخته اند  در لباسی نو به میدان آمده اند، اینبار اگر درست انتخاب نکنیم و زمین بخوریم  کشور با سر سقوط می کند و مردم دیگر تحمل تجربه اتفاقات این چنینی را ندارند.

آقاجری اظهار داشت: عملکرد آقای روحانی و دولت یازدهم نشان می دهد در این شرایط بهترین گزینه امتداد همین دولت برای ادامه راه رونق و توسعه کشور است و ما نباید به عقب برگردیم.

تابناک

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..