جلب مشارکت مردم در پروژه های بزرگ توسعه شهری

به گزارش یزدی نیوزرامش هدشیان کارشناس مدیریت شهری و معماری معتقد است:جلب مشارکت مردم در پروژه های بزرگ توسعه شهری با اجرای طرح فروش اوراق مشارکت باید در دستور کار شورای جدید شهریزد باشد.

به گفته وی،توسعه فضای سبز شهری با اصلاح الگوی آبیاری و استفاده از گونه های مقاوم،تاسیس و توسعه فرهنگسراهای شهرداری در مناطق مختلف شهری برای ایجاد بستر فعالیت های فرهنگی "ورزشی و اجتماعی باید از دیگر الویتهای شورای شهر یزد باشد.

وی همچنین ،تهیه طرح زیبا سازی و نورپردازی بافت قدیم و اماکن عمومی شهر وایجاد معابر مناسب جهت امکان دسترسی در بافت قدیم "با حفظ اصالت بافت را مهم دانست.

توسعه فضاهای ورزشی عمومی با ایجاد فضاهای ورزشی عمومی وتوسعه و تجهیز و مدرن سازی سرویس های بهداشتی عمومی و همچنین اجرای فراخوان عمومی برای تشویق مردم برای ارائه طرح های شهری را مهم دانست.

بخش نظردهی بسته شده است..