عبدالرضا زاده استاد دانشگاه:

ضرورت نگاه کارشناسی و مدیریت صحیح در ساخت و ساز و عمران شهری یزد

یک مدرس دانشگاه بر ضرورت نگاه کارشناسی و مدیریت صحیح در ساخت و ساز و عمران شهری یزد تاکید کرد.

به گزارش یزدی نیوزمرتضی عبدالرضا زاده طی گفتگویی با تابناک یزد، نوسازی و عمران شهری را درتامین نیازمندی های شهری و احداث، اصلاح و توسعه معابر،ایجاد پارک ها ، تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی، نوسازی محلات،مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها اعلام کرد.

به گفته این عضو عضو سازمان نظام مهندسی یزد ،بهبود عبور و مرور در شریان های اصلی و فرعی شهردررسیدن به راهکارهای پایدار در فراهم ساختن زیرساخت های مدیریت موثر ترافیک است.

وی در خصوص ارتقا سیما و منظر شهری اظهار داشت:طرح و برنامه جامع مهندسی برای هدایت و قرار گرفتن نگاه همه جانبه در مسیر رشد و گسترش شهرها در نواحی همجوار و ایجاد شهرک های جدید می تواند در ارتقا سیما و منظر شهری موثر باشد.

عبدالرضازاده همچنین با بیان اینکه بافت های قدیمی و ناکارآمد شهری نیازمند بهسازی و نوسازی است،تصریح کرد:نوسازی بافت های فرسوده نباید مغفول بماند.

این استاد دانشگاه گفت:برای تامین فضاهای مورد نیاز شهر،جلوگیری از فرسودگی فضاهای شهری ، حفاظت از میراث فرهنگی و انطباق فضاهای شهری با نیازهای امروزی مهندسی مشارکت جویانه و علمی ضرورت دارد.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..