سازندگی در شهر

مرتضی عبدالرضا زاده/ تابناک

تفکر و باور سازندگی در شهر نیازمند روحیه تعاون و همکاری می باشد و افرادی در این زمینه موفق عمل می کنند که بسط و توسعه اجتماعی زندگی شهری و ایجاد ساختاری مورد پذیرش شهروندان را مورد توجه قرار می دهند.
فاصله گرفتن از بهم ریختگی های جریان شهری نیازمند همکاری، همراهی و برنامه محوری تخصصی است تا شرایط آنگونه که زیبنده مردم و پیشینه شهری هر منطقه می باشد، فراهم آید.
شهر موجودی زنده و پویا است که برای تحقق سازندگی در آن باید احتیاجات اجتماعی و اقتصادی با رویکرد به حداقل رساندن مشکلات شهری و پاسخگویی به نیازهای عمومی جمعیت شهری مورد توجه قرار گیرد.
کلیه تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک شهر نیازمند پردازش تخصصی و تجربی است تا بتوان بر این مبنا روابط موجود در یک شهر را با قالبی هماهنگ و متوازن مدیریت و ساماندهی کرد.
برای ساخت شهری چشم نواز با منظری خوب و آرامبخش و پیش بینی تمام تمهیدات لازم که تامین خدمات شهری را منظور کند حضور مهندسی و مدیریت شهری در بدنه برنامه ریز شهرها ضرورتی انکار ناپذیر است.
شهرهایی دارای ارزشمندی بالا هستند که برنامه ریزان و طراحانی توانمند را در راس برنامه ریزی های شهری تجربه کنند تا با دیدی وسیع خلاقیت، نوآوری و آینده نگری در تمام برنامه ها لحاظ و سرفصل قرار گیرد.
مهندسی شهری زیربنایی مهم در سازندگی و بالندگی شهر است که علاوه بر قدرت مدیریتی موضوعات را ساختارمند و مهندسی شده مورد تحقیق و به مرحله اجرا نزدیک می کند.
ضرورت حضور متخصصان مجرب و توانمند در نهادهای برنامه ریز و نظارتی شهر زمینه خدمات رسانی موثر و افزایش رفاه برای شهروندان را تقویت می کند زیرا برنامه های مورد توجه در سازندگی شهر را با اثربخشی علمی و اصولی همراه می سازد.
جمعیت شهر، سیاست های کلان مدیریت شهری و نوع نگرش شهروندان از مولفه هایی است که در راس هرم برنامه ریزی و ساخت قسمت های مختلف شهر قرار دارد و تحقق زیرساخت های آن بدون روحیه جهادی و سازندگی امکان پذیر نمی باشد.
در اصلاح و نگهداری ساختارشهری به جای مانده از گذشته و توسعه فضای موجود نیز به روز رسانی طرح های شهری ضرورت دارد که این موضوع به علت ارتباط با گذشته و نقش جدی در آینده نیازمند دانش و تخصصی ویژه است تا بتواند تمام جنبه ها را در کنار یکدیگر چیدمان و تا حصول نتیجه مدیریت کند.
در گذشته روند تغییر و تحولات و رشد شهرها به کندی صورت می گرفت و امکانات و تنوع ابزارها، فناوری و سلایق نیز محدود بود اما امروزه به سبب رشد شهرنشینی و به وجود آمدن محلات نابه هنجار و خودرو در شهر برنامه ریزی و ساخت و ساز شهری وظیفه مهم و خطیری بر عهده دارد و بدون تخصص و تجربه نمی تواند به سرانجام مقصود دست پیدا کند.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..