شورای متخصص

 

سهیل شریعتمداری/ تابناک

این امر جا افتاده و البته مهم است که برای پیشرفت یک سازمان نیازمند متخصصان آن رشته هستیم. شواهد وتجربه نشان داده است که همیشه حضور متخصصان با فکر وایده های تازه و خلاقانه، یک سازمان را به جلو پیش می برد. متاسفانه عدم حضور صاحب نظران در طیف های مختلف باعث شده شهری زیبنده برای کهن شهر یزد نبینیم.
حضور متخصصان بخصوص فرهنگی واجتماعی می تواند در برطرف کردن نقیصه های موجود قدم های موثری را بردارد و فرهنگ ومسائل اجتماعی است که زیربنای موجود توسعه شهری واز همه مهمترکه بدنبال شهروند مطلوب هستیم آن را در کمترین زمان ممکن ببینیم.
متاسفانه فرهنگ آنگونه که شایسته وبایسته آن است در حوزه مدیریت شهری از سوی اعضای کنونی مورد توجه قرار نگرفت و حالا این امیدواری وجود دارد که حضور تعدادی از کاندیداها که صبغه فرهنگی درفعالیت های آنها وجود دارد با توجه به سوابقی که دارند از سوی شهروندان یزدی با توجه به ضرورت ونگاه تخصصی آنها مورد توجه وانتخاب قرارگیرند.
بی شک با حضور این نوع متخصصان باید امیدار بود که کهن شهر فرهنگی یزد در آینده ای نه چندان دور می تواند از حیثیت فرهنگی و ید طولانی آن دفاع کرد.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..