طی گفتگویی:

هشدار مدیرعامل شرکت توزیع برق استان یزد به شهروندان

برگزارکنندگان جشن های اعیاد شعبانیه برای تامین برق چراغانی های کوچه ومحله خود نسبت به دریافت انشعاب ازتیرهای برق اقدام نکنند

به گزارش یزدی نیوزمدیرعامل شر کت توزیع نیروی برق استان یزدگفت : برگزارکنندگان جشن های اعیاد شعبانیه برای تامین برق چراغانی های کوچه ومحله خود نسبت به دریافت انشعاب ازتیرهای برق اقدام نکنند.

صحتی افزود: مردم در صورت نیاز به انشعاب برق و برای جلوگیری از بروز هر گونه حادثه  باید با امور برق منطقه محدوه خود تماس بگیرند.

تابناک

بخش نظردهی بسته شده است..