طی گفتگویی مطرح شد:

انتقاد عضو سازمان نظام مهندسی یزد ازبی عدالتی در توزیع خدمات و رفاه اجتماعی در بین محلات شهر یزد

عضو سازمان نظام مهندسی یزد ازبی عدالتی در توزیع خدمات و رفاه اجتماعی در بین محلات شهر یزد انتقاد کرد.

به گزارش یزدی نیوزمرتضی عبدالرضازاده کارشناس رسمی دادگستری و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان طی گفتگویی با تابناک یزد با بیان اینکه مساله اصلی امروز شهر یزد عدالت در توزیع منابع و امکانات و رساندن سطح زندگی محلات به نقطه متوسط است اظهار داشت: نحوه دسترسی و برخورداری شهروندان از خدمات و رفاه اجتماعی از مهم‎ترین شاخص‎های توسعه اجتماعی محسوب می شود.
وی در عین حال ادامه داد: درحال حاضر براساس سنجش شاخص اجتماعی، تفریحی و اقتصادی و … نشان می‌دهد فقط ۲۳ درصد از جمعیت یزد در محله‌های مناسب و برخوردار و در مقابل، ۶۰ درصد نیز در مناطق کمتر برخوردار از سطح رفاه و توسعه زندگی می‌کنند.
این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد:چند منطقه شهر دارای حداقل سطح برخورداری از نظر اجتماعی، هستند که این محلات بخش قابل توجهی از جمعیت شهر یزد را در دل خود جای داده اند.
عبدالرضا زاده گفت:باید پذیرفت که بخش قابل توجهی از محله های شهر از حیث کیفیت در وضعیتی نابرابر با سایر محله های شهر زندگی می کنند  که در تعداد زیادی از این  محلات، بخش زیادی از لایه های اجتماعی درگیر آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد و … هستند.
وی درپایان اظهار داشت: قطعا نقش مدیریت شهری و شهرداری یزد در شکل گیری این وضعیت بسیار موثر بوده است.

بخش نظردهی بسته شده است..