برگزاری هفته پنجم مسابقات اسبدوانی کورس بهاره در یزد

no-thumbs

هفته پنجم رقابت‌های اسبدوانی کورس بهاره در مجموعه سوارکاری صفاییه یزد برگزار شد.

به گزارش یزدی نیوزدر این رقابت‌ها ۷۸ راس اسب در هفت دور و یک هزار و ۴۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان ۴۷۴ میلیون ریال جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های هفت گانه اهدا شد.
در دور اول اسب ناصر روستا به چابکسواری مهرانی ، در دور دوم اسب پریز متیک به چابکسواری بنیامین جرجانی و همچنین در دور سوم اسب ماندگار توانا به چابکسواری ابوالفضل دهقان زودتر از رقبا به خط پایان رسیدند.
همچنین در دور چهارم اسب گنج بیک به چابکسواری ابوالفضل دهقان ، در دور پنجم اسب نایاب شاه بهزاد به چابکسواری ابوالفضل دهقان و در دور ششم اسب نئولیا به چابکسواری امام محمد قلرعطا اول شدند.
در دور هفتم و پایانی نیز اسب تاردانبال به چابکسواری آق اویلی بشگرد اول شد.
مسابقات اسبدوانی قهرمانی کورس بهاره کشور در یزد به مدت یک هفته دیگر در مجتمع سوارکاری صفائیه یزد پیگیری می شود.
استان یزد دارای ۳۰۰ باشگاه و افزون بر ۶ هزار راس اسب اصیل عرب است .

منبع: ایرنا

بخش نظردهی بسته شده است..