رسانه نگار محترم یک ذره اخلاق

 

امیرترقی نژاد/تابناک

یک رسانه به جز اطلاع‌ رسانی درست، دقیق و بموقع که وظیفه ذاتی آن است در قبال شهروندان مسئولیت اجتماعی دارد و مسئولیت اجتماعی رسانه ماندن در کنار مردم و حمایت از امنیت اجتماعی و حیثیت عمومی شهروندان است.

این مسئله در حالی عنوان می شود که نگاهی گذرا به برخی رسانه ها و از همه مهمتر شبکه های اجتماعی مصداقی خلاف از تعریفی که ارائه شد را نشان می دهد. فرستنده پیام که همان رسانه نگار است این روزها برای پیروزی کاندیدای محبوب خود دست به هرکاری می زند تا شایداو پیروز کارزار انتخاباتی باشد و در این طرف ،گیرنده پیام(مخاطب)بر اساس اعتمادی که به کانال ارتباطی  دارد رفتار خود را تعیین می کند.به عبارتی پارازیت که همان بی اخلاقی که رسانه در تولید و انتشار آن نقش اساسی داشته نه تنها مساعدتی یه جریان آزاد اطلاعات نکرده بلکه با مخدوش کردن ذهن افکار عمومی به نوعی در ترویج استبدادفکری هم قدم برداشته است.

امروزه بی اخلاقی ،درشت گویی و عرصه های مرتبط به آن نگرانی های زیادی را در بخش عمومی جامعه ایجاد کرده است. سقوط معیارهای رفتار بر اساس الگوهای اخلاقی که از آن بنام مسوولیت اجتماعی سازمانی یاد می شود چیزی نیست که خواسته باشیم براحتی از کنار آن عبور نماییم.

رسانه ها باید در عین پاسخگویی به نیازهای مخاطبان، در برابر فعالیت های خود مسئولیت نیز داشته باشند و وظایف اجتماعی خود را محدود به گیرندگان پیام یا مالکان رسانه ها ندانند. قبول کنیم که تحقق مسئولیت اجتماعی باعث می شود که بین سه اصلِ به ظاهر ناسازگار آزادی فردی و آزادی رسانه ها از یک سو و تعهد رسانه ها در برابر جامعه از سوی دیگر، سازگاری ایجاد گردد.

از یاد نبریم که " ما از رسانه چه می فهمیم؟ " و " رسانه چه کارهایی انجام می دهد؟ "اگر پاسخ به دو سوال همیشه در ذهن داشته به طورحتم یک رسانه با بی اخلاقی رو برو نمی شود و ذهن افکارعمومی را مخدوش نمی کند.

بخش نظردهی بسته شده است..