جشنواره اسفندار شناسی درابرکوه

no-thumbs

پخت غذاهای محلی،اجرای بازیهای قدیمی، نمایش سبک زندگی قدیم مردمان ابرکوه از برنامه های جشنواره اسفندار شناسی درابرکوه بود.

به گزارش یزدی نیوزمعاون آموزشی اداره آموزش وپرورش ابرکوه گفت : هدف از  برگزاری این جشنواره آشنایی دانش آموزان ونسل جوان با سبک زندگی قدیم مردمان پیشین این خطه است

قیومی افزود: دراستای آشنایی هرچه بیشترنسل جوان باآداب ورسوم و نحوه زندگی گذشتگان غرفه های شهدا،داروهای گیاهی وادوات کشاورزی قدیم رادراین جشنواره برپاکرده ایم

این جشنواره  در روستای اسفندآباد بهمن ابرکوه با همکاری ۶ روستای این بخش برگزار شد.

بخش نظردهی بسته شده است..