انتقال انبارهای سازمان اموال تملیکی به بندرخشک پیشگامان

سازمان اموال تملیکی، انبارهایش را به بندرخشک پیشگامان منتقل کرد.

به گزارش یزدی نیوز به نقل از روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان با توجه به آغاز بهره برداری از بخش های مختلف بندرخشک پیشگامان، بخشی از انبارهای سالنی ده هزار متر مربعی این مجموعه به سازمان اموال تملیکی کشور اجاره داده شد.

بر اساس این قرارداد، یکی از مجموعه های انباری این بندرخشک در اختیار سازمان قرار گرفته است. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی براساس قانون تشکیل و وظیفه تعیین تکلیف کلیه اموال تملیکی دولت با رعایت توامان حقوق مردم و صرفه صلاح دولت را بعهده دارد بعبارت بهتر برطبق قانون سازمان اموال تملیکی امین اموال دولت و حافظ حقوق مردم است.
بر طبق قانون تشکیل این سازمان، هر گونه اموال و دارائی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت در می‌آید باید در اختیار این سازمان قرار گرفته و تا تعیین تکلیف آن (فروش، واگذاری، استرداد و غیره) اداره و نگهداری این اموال بعهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خواهد بود. از روزهای ابندایی فروردین ماه سال ۹۶ ، انبارها در اختیار این سازمان قرار گرفته است.
گفتنی است بندرخشک پیشگامان به عنوان اولین بندرخشک تعاونی در استان یزد در حال ساخت است که هم اکنون بخش های مختلف آن به بهره برداری رسیده است.
این در حالی است که توسعه و بهره برداری از بخش انبارهای بندرخشک پیشگامان نه تنها باعث جذب مشتریان مختلف از سایر نقاط کشور خواهد شد بلکه بخشی از نیاز استان و معضلات درون و حاشیه شهر یزد ناشی از استقرار انبارهای فرسوده و غیراستاندارد را نیز مرتفع خواهد کرد.

بخش نظردهی بسته شده است..