دودشدن زندگی خانواده یزدی

به گزارش یزدی نیوز،دراثرآتش گرفتن پیک نیک و ایجاد حریق درمنزل مسکونی واقع درحسن آباد یزد منزل مسکونی تازه ساز خانواده یزدی ویران شد.

جریمه شهرداری ونداشتن پروانه ساخت ازدلایل عمده ای است که به ساکنان منطقه حسن آباد خدمات گازرسانی تعلق نگرفته وساکنان مجبوربه استفاده از وسایل غیرایمنی مثل پیک نیک هستندکه موجب حوادثی نیز می شود.

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی درپی نداشت.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..