درجلسه علنی شورای اسلامی شهر یزدمطرح شد:

آتش سوزی کارخانه کمپوست یزد/نارضایتی شهروندان از برخورد نیروهای اجرائیات شهردای یزد

رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به حادثه آتش‌سوزی کارخانه کمپوست گفت: کارخانه کمپوست باید هرچه زودتر راه‌اندازی شود.

به گزارش یزدی نیوزدر سیصدو هفتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد که موضوع تعطیلی کارخانه کمپوست شهرداری و نارضایتی شهروندان از برخورد نیروهای اجرائیات، مورد بحث و بررسی قرار گرفت، حجت‌الاسلام شیخ‌عباس زارع اظهار داشت: کارخانه کمپوست در زمینه رفع مشکلات زیست محیطی می‌تواند موثر باشد و راه‌اندازی آن نیز ضروری است.

وی با اشاره به تعهد شهرداری در زمینه آسفالت مسیر این واحد ادامه داد: این کارخانه باید هرچه سریعتر راه‌اندازی و بعد از راه‌اندازی در زمینه آسفالت مسیر دسترسی اقدامات لازم انجام شود.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به موضوع برخورد نیروهای اجرائیات شهرداری در سطح شهر با شهروندان نیز تصریح کرد: برخورد نیروهای اجرائیات شهرداری با مردم، نارضایتی زیادی را در بین شهروندان به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه نارضایتی از برخوردها در مراجعه حضوری شهروندان و دست‌فروشان به شورا ،نمایان است تصریح کرد: در این زمینه باید برخوردی دینی و در شان شهروندان یزدی در دستور کار نیروهای اجرائیات قرار گیرد.

منبع: فارس

بخش نظردهی بسته شده است..