مشارکت حداکثری؛ نیاز، پاسخ و هدف

فرزاد فیضی/تابناک
مشارکت همگانی در انتخابات به‌ویژه اینکه دو انتخابات مهم دوازهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در پیش باشد آن‌قدر تعیین کننده است  که شاید نتوان در هیچ زمان دیگری حساسیت این موضوع را حس و تجربه کرد.
 این روزها که خاورمیانه و حتی کشورهای اروپایی امنیت شان به دستمایه‌ای برای حملات انتحاری تبدیل‌شده است، نشان دادن اقتدار ملت برای نظامی که علاوه بر گفتگو از نیروی بازدارنده نظامی نیز برخوردار است، امری اجتناب‌ناپذیر است و این مهم با مشارکت حداکثری در انتخابات محقق می شود.
پر بیراه نیست که بگوییم مشارکت همگانی در روز ۲۹ اردیبهشت یک نیاز برای این روزهای وضعیت سیاسی و اجتماعی بین المللی و داخلی ایران است. نیازی که اگر به‌مانند همه نیازهای دیگر جامعه به آن توجه نشود می‌تواند کشور را با چالش‌های فراوانی روبرو کند.
نیاز لزوماً قرار نیست مادی باشد و اتفاقاً این بار نیز نیاز کشور ما نه مادی و اقتصادی، بلکه یک نیاز معنوی است تا با مشارکت همگانی و حداکثری در انتخابات به دشمنان خارجی نشان دهیم که ملت ایران علاوه بر اینکه دارای تفاوت آرای داخلی هستند، برای حمایت از کشور و البته داشتن امنیت، یک‌کلام و یکپارچه ایستاده است.
از نیاز بودن مشارکت حداکثری که گذر کنیم، مشارکت حداکثری یک پاسخ است به آنانی  که می‌خواهند ثابت کنند مردم کشور ایران دچار تفرقه شده‌اند و فشارهای اجتماعی و اقتصادی آنان را از حمایت و پاسداری از ایران اسلامی ناامید کرده است. مشارکت همگانی پاسخی است که می‌تواند نقطه مقابل تفرق باشد. این پاسخ اگرچه در دیگر رویدادهای ملی و مذهبی کشور همواره تجربه‌شده و ملت ایران نشان داده اند که هوشیار و آگاه اند اما؛ در این برهه زمانی از حساسیت و شرایط ویژه‌ای برخوردار است.
باید گفت که مشارکت همگانی و حداکثری نیاز است، پاسخ است تا یک هدف دنبال شود و افرادی شایسته خدمتگزاری این ملت به شوراها و ریاست جمهوری ورود کنند و چهار سال آینده را برای مردمان این دیار امن، آرام و امیدبخش نگاه‌دارند. هدفی که اگرچه دستیابی به آن دور از دسترس نیست اما؛ ممکن است با غفلت و بی‌توجهی همین من و شما از دست برود و روزهایی نگران‌کننده را رقم بزند. پس به یاد داشته باشیم و برای خود تکرار کنیم: «مشارکت حداکثری نیاز، پاسخ و هدف است».
 

 

بخش نظردهی بسته شده است..