افزایش حقوق بازنشستگان ابلاغ شد

به گزارش یزدی نیوزبازنشسته‌ها همچنان برای وضعیت حقوق خود، معترضند. دولت سعی کرده مشکلات این قشر را کاهش دهد.
 
بازنشستگان همچنان از کمبود حقوق و وضعیت معیشت نامساعد خود، گلایه دارند.

یک بازنشسته در این باره در سرویس مشکلات مردم نوشت: وضعیت معیشتی بازنشستگان بسیار بد است؛ به ویژه در آستانه ی ازدواج فرزندان و هجوم نوه ها و عروس و داماد و برخی اقوام شان واقعا انسان را شرمنده می کند . پس این همسان سازی چی شد؟


دولت افزایش حقوق را ابلاغ کرد
در پاسخ به این مطالبه بازنشسته ها، هیات وزیران در تصویب نامه خود افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری در سال۹۶ را ابلاغ کرد. بر اساس ماده ۲ این مصوبه همسان سازی دریافتی بازنشستگان برمبنای مبنای تبصره۱۲ قانون بودجه ۹۶ اجرایی خواهد شد.

هیات وزیران افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۹۶ را ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال۹۶ نسبت به سال گذشته، ده درصد افزایش می‌یابد.

همچنین حداقل دریافتی بازنشستگان ۱.۰۳۵.۰۰۰تومان و حداکثر دریافتی آنها ۷برابر حداقل دریافتی خواهد شد.
 

 

بخش نظردهی بسته شده است..