دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد دانشگاه برتر کشور

به گزارش یزدی نیوزسازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور طی یک بررسی از عملکرد واحد های استانی دانشگاه، باتوجه به ارتقاء شاخص های کیفی آموزشی، پژوهشی و جذب بودجه و منابع خیری استان یزد را به عنوان واحد برگزیده کشور در سال ۱۳۹۵ معرفی نمود.
رئیس روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد گفت:با ارزیابی عملکرد دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای کشور در سال ۱۳۹۵، دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد به عنوان دانشگاه برتر انتخاب شد.
محمد سعید رحیم نژاد افزود:سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور طی یک بررسی از عملکرد واحد های استانی دانشگاه، باتوجه به ارتقاء شاخص های کیفی آموزشی، پژوهشی و جذب بودجه و منابع خیری استان یزد را به عنوان واحد برگزیده کشور در سال ۱۳۹۵ معرفی نمود و طی مراسمی از رئیس این دانشگاه تجلیل کرد.
وی گفت: دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد در ابتدای سال ۹۵ مهم ترین هدف خود را به روزآوری تجهیزات و امکانات کارگاه ها و آزمایشگاه تعیین کرد تا بتواند در راستای تربیت تکنسین ماهر و کارآزموده  به  عنوان مهم‌ترین وظیفه دانشگاه فنی و حرفه ای گامی موثر بردارد و به همین منظور با جذب بودجه و منابع خیری توانست سیستم های آموزشی و آزمایشگاهی جدیدی را خریداری نماید.
رحیم نژاد اشاره کرد:عامل موثر دیگر درعملکرد بارز دانشگاه را می توان کسب مجوز و ایجاد رشته های متناسب با صنعت دانست که با توجه به شناخت ایجاد شده از دانشگاه فنی و حرفه ای در جامعه منجر به افزایش پذیرش دانشجو در سال ۹۵ شد که در واحد استان یزد دانشگاه فنی و حرفه ای این افزایش با درصد بالاتری صورت گرفت.

بخش نظردهی بسته شده است..