مبارزه جدی و عملی با آفت مگس مدیترانه ای در مهریز

به گزارش یزدی نیوزفرماندار مهریز گفت: مبارزه جدی و عملی با آفت مگس مدیترانه ای بسیار مهم و وظیفه مردم و همراهی و حمایت مسئولان است.
سید محمد رستگاری در جلسه بررسی و هماهنگی در خصوص مبارزه با آفت مگس مدیترانه ای در مهریز افزود: برای مبارزه با آفت نه تنها کشاورزان که همه افراد و مدیران اجرایی باید در کنار مدیریت کشاورزی مشارکت داشته باشند.
وی ادامه داد: برای مبارزه با آفت مگس مدیترانه ای اعتبارات بیشتری نیاز است که مراتب اعلام شده و امیدواریم با همکاری مسئولان جهاد کشاورزی استان و دیگران نسبت به انجام طرح های مختلف اقدام بعمل آید.
فرماندار مهریز گفت: برای مبارزه با آفت مگس مدیترانه در سال های اخیر در سطح استان و مهریز توسط کارشناسان امر کارهای پیشگیری و اطلاع رسانی خوبی انجام شده است.

منبع: ایرنا

بخش نظردهی بسته شده است..