صدور مجوز چاپ دو مجله علمی پژوهشی در یزد

به گزارش یزدی نیوزمعاون پژوهش و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی یزد گفت: «نشر مجله‌های علمی در واحد یزد، اشتراک گذاری توان فنی و دانش اعضای هیأت علمی این دانشگاه با سایر دانشگاه‌هاست»

دکتر نوید نصیری زاده معاون پژوهش و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی از اخذ مجوز نشر مجله در جلسه یکصد و چهارم کمیسیون بررسی و تأئید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد خبر داد و گفت: «نشر مجله‌های علمی در واحد یزد به اشتراک گذاری توان فنی و دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه با سایر دانشگاه‌هاست و این امکان را به دانشگاه خواهد داد تا اندوخته های علمی استادان دانشگاه خارج از محیط دانشگاه نیز شنیده شود.»

نصیری زاده با قدردانی از زحمات پرسنل معاونت پژوهشی دانشگاه از تلاش ها و کوشش های معاونان قبلی این حوزه نیز تشکر کرد.

مجله جستارنامه ادبیات تطبیقی با دامنه فعالیت در زمینه ادبیات و مجله Journal of Radar and Optic Remote Sensing در زمینه سنجش از دور و سیستم های مطالعات و آمایش سرزمین دو نشریه ای بودند که مجوز انتشار دریافت کردند.

دانشگاه آزاد اسلامی یزد برای نخستین بار فصلنامه هنرهای کاربردی خود با نام International Journal of Applied Arts Studies را به همت دانشکده هنر و معماری این دانشگاه به چاپ رساند.

آنا 
 

 

بخش نظردهی بسته شده است..