دعوت از واترپلوییستهای پیشگامانی به مرحله دوم اردوی تیم ملی

امیدخسور و سیدعلی اکبرصفوی مقدم واترپلوییست های تیم پیشگامان به مرحله دوم اردوی تیم ملی زیر17سال کشور دعوت شدند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی پیشگامان ، دومین دوره اردوی تیم ملی واترپلو زیر۱۷سال کشور ازتاریخ۲۱ فروردین در استخربین المللی ۹ دی واقع درمجموعه ورزشی شهیدشیرودی تهران برگزارمی گردد.

امیدخسور و سیدعلی اکبرصفوی مقدم واترپلوییست های تیم پیشگامان هستند که به این اردو دعوت شده اند.

گفتنی است واترپلوییست های پیشگامانی عنوانهای قهرمانی ونایب قهرمانی کشور را درسالهای۹۴ و ۹۵ دراختیاردارند.

بخش نظردهی بسته شده است..