نماینده اصلاح طلب اردکان:

وجود نامزد احتیاطی در کنار روحانی نیاز است

نماینده اردکان گفت: اعتقاد دارم که باید برای اتفاقاتی که ممکن است در جریان انتخابات پیش بیاید، اصلاح‌طلبان باید نامزد احتیاطی داشته باشند.

به گزارش یزدی نیوزمحمدرضا تابش درباره اینکه گفته می‌شود برنامه اصولگرایان این است که چند نفر در انتخابات ریاست جمهوری حضور پیدا کنند تا در مناظره آقای روحانی را از چند سو تحت فشار قرار بدهند. آیا بهتر نیست اصلاح‌طلبان نیز در این انتخابات نامزد پوششی داشته باشند، گفت:  من از لفظ پوششی استفاده نمی‌کنم و همیشه گفته‌ام و اعتقاد دارم که باید برای اتفاقاتی که ممکن است در جریان انتخابات پیش بیاید، اصلاح‌طلبان باید نامزد احتیاطی داشته باشند.

نائب رییس فراکسیون امید افزود: اگر بنا بر مناظره باشد، در صورت تعدد نامزدهای اصولگرایان، نامزد احتیاطی می‌تواند کمک کار روحانی باشند و بعضی سوال‌ها که جناح رقیب مطرح می‌کنند را آنها پاسخ دهند و به نوعی کار بین آنها و روحانی تقسیم شود.چ

ایلنا 
 

 

بخش نظردهی بسته شده است..