چرایی یک متخصص میراث در شورای شهر یزد

امیرترقی نژاد/تابناک

۱.کهن شهر یزد در تیرماه سالجاری در آزمونی سخت باید شرکت کند.سال گذشته بعد از سالها به همت برخی متولیان امر پرونده ثبت جهانی یزد آماده و به سازمان علمی فرهنگی آموزشی و تربیتی یونسکو ارسال شد.این پرونده از این حیث برای یزد مهم است که در صورت تایید اولین شهر ایران خواهدبود که تجربه جهانی شدن را به خود خواهد دید و ملل های مختلف بیشتر با این شهر تاریخی و فرهنگی آشنا می شوند.

۲.بی شک این نگرانی هم وجود دارد که پرونده این شهر قدیمی رد شود، نه از این باب که محتوای این پرونده با نواقصی روبروست بلکه از این جهت که مدیریت شهری با دخل و تصرف هایی که انجام داده ودر آینده با جهل به این موضوع حرکتهای عجیب و غریبی انجام دهد دغدغه برخی کنشگران مدنی و میراثی رابرانگیخته است!

۳.تجربه شورای شهر کنونی تجربه خوبی نبود ؛ پر از نگرانی و دغدغه، پر از التهاب و تصمیمات عجولانه تا جاییکه تخریب و تعرض به حریم تاریخی بعضی ازآثار تاریخی این شهر رخ داد.اگرچه پروژه ناکام خیابان قیام تلخ ترین این مدعا است ولی نمی توان در مدیریت شهری برای آثار تاریخی که باید بیش از این از سوی شورای شهر مورد توجه قرار میگرفت چشم براحتی بست و خیالی آسوده داشت.

۴.دوره سوم هم جای یک متخصص میراثی خالی بود.تصمیم شورای شهر برای ساخت پارکینگ در برخی محلات بافت تاریخی یزد تا جایی رقم خورد که خیلی از کوچه ها و بخش هایی از بافت تخریب شد.این شورا حتی تاجایی پیش رفت که معتقد به حفظ تک بناها در بافت قدیمی شهر بود.

۵.خوشبختانه عمر شورای سوم با این تصمیمات عجیب وغریب کفاف نداد و تمام شد،اما شورای بعدی (چهارم) نیز بدلیل عدم نگاه تخصصی به بافت و آثار تاریخی نمی تواند نمره قابل قبولی کسب نماید.پروژه خیابان تاریخی قیام را آن بهم ریختگی انجام شده مهمترین شاهد این گواهی مدعاست.

۶.به هر حال کهن شهر یزد در صورتیکه در تیرماه امسال به ثبت جهانی برسد کاری بس سخت را در پیش روی خود دارد. ایندفعه نقش وضرورت متخصصین میراث در شورای شهر بیشتر رنگ و رویی به خود می گیرد. توجه به حفظ ومحیط بکر کهن شهر یزد در کنار سیل حضور گردشگران می تواند روزهای خوشی را برای اعضای دور پنجم شورای شهر یزد رقم زند در صورتیکه درمیان آنها صاحبنظران و مشاوران قوی میراث هم دیده شوند.

 

 

منابع استفاده شده:
تابناک

بخش نظردهی بسته شده است..