یزد رکورددار حمل بار ریلی کشور

به گزارش یزدی نیوزاستان یزد با حمل ۳۰ درصد از بار ریلی کشور ، رکورددار حمل و نقل ریلی است.
  روزانه بیش از ۵۰ هزار تن مواد معدنی و ۵۰ هزار تن بار عبوری در ناوگان حمل و نقل ریلی استان یزد جابجا می شود.
۹۰ درصد سنگ آهن تولیدی بافق یزد با حمل و نقل ریلی در استان یزد جابجا می شود.

بخش نظردهی بسته شده است..