بهره برداری از خانه تاریخی سلامت اردکان

به گزارش یزدی نیوزمدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در اردکان گفت:تنها مرکز جامع آموزش و تولید صنایع دستی در اردکان افتتاح شد.

دانش در این مراسم با اشاره به بهره برداری این مجموعه توسط بخش خصوصی افزود:در این مجموعه تاریخی ده رشته صنایع دستی اموزش داده و تولید می شود، که از جمله آنها میتوان به کاربافی، قالی بافی،قالی دو رو،سبد بافی، کار بر روی سفال ، طراحی بر روی خشت نام برد.

وی با اشاره به اینکه این مجموعه با هدف زنده نگه داشتن صنایع دستی گذشته اردکان افتتاح شده است گفت: با بهره برداری از این مجموعه ، تنها مرکز جامع آموزش و تولید صنایع دستی در اردکان می باشد.

دانش افزود:این مجموعه با سرمایه گذاری بیش از ٤٠٠ میلیون تومان توسط بخش خصوصی به بهره برداری رسیده است.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..