کاهش حوادث رانندگی در یزد

به گزارش یزدی نیوزرئیس پلیس راهور استان یزد گفت:با توجه به آمارهای رسیده از ابتدای سال جاری تا کنون نزدیک به صد درصد افزایش مسافران و مهمانان نوروزی داشته ایم.

جمشیدی افزود:خوشبختانه کاهش تصادفات در معابر شهری محسوس بوده و آمارها نشان از فرهنگ مناسب رانندگی در بین رانندگان می دهد.

 وی گفت:دوربین های سطح شهر از وقوع برخی بی احتیاطی ها جلو گیری می کند و باعث کاهش اقدامات خطر آفرین شده است.

 رئیس پلیس راهور استان یزد گفت: متاسفانه بیشتر تخلفات برای رانندگان غیر بومی است که درخواست می کنیم قدری با احتیلاط تر و با آرامش خاطر بیشتر رانندگی کنند.

بخش نظردهی بسته شده است..