ثبت چند اثر قدیمی بافق در فهرست آثار ملی

به گزارش یزدی نیوزچند اثر قدیمی بافق در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید .

مدیر میراث فرهنگی بافق گفت : کین چهار و خرمن کوبی به شماره ۱۳۰۵و مراسم اجغه زنی با شماره ۱۳۰۶و مراسم داغ گندم با شماره ۱۳۰۷ و مراسم مهره دوره با شماره ۱۳۳۶در فهرست آثار ناملموس میراث کشور به ثبت رسیده

رنجبر افزود: همچنین با برگزاری جلسه کمیته ثبت ناملموس در ۲۳ اسفند ماه مراسم روضه قنبر واجد ارزش ثبت شناخته شد که با طی کردن روند اداری انشاالله در اوایل سال ۹۶ ابلاغ ثبت آن از سوی سازمان میراث فرهنگی میاد

وی اشاره کرد:  در جلسه کمیته ثبت آثار طبیعی با بررسی پرونده ثبتی سنگ آب های بیشه در و رویشگاه ارس واجد ارزش ثبت شناخته شد.

بخش نظردهی بسته شده است..