طی یک هفته گذشته:

تکرار تاخیر پروازهای فرودگاه یزد /نارضایتی شهروندان یزد ازتاخیرها

تکرار تاخیر پروازهای فرودگاه یزد در یک هفته اخیر نارضایتی مسافران سفرهای ورودی و خروجی به فرودگاه یزد را باعث شده است.

به گزارش یزدی نیوزتاخیر بیش از ۹ ساعت پرواز تهران هواپیمایی جمهوری اسلامی در روز گذشته باانتقاد مسافران این پرواز همراه شد، هفته گذشته نیز پروازشامگاه پنجشنبه این شرکت ازمقصد تهران به یزد به دلیل نقص فنی پس از نیم ساعت پرواز به فرودگاه مهرآباد بازگشت و با بیش از چهار ساعت تاخیر از مقصد تهران به یزد و بلعکس انجام شد که باعث نارضایتی مسافران این پرواز در فرودگاه های مهرآباد و یزد شد.
معاون عملیات فرودگاه شهید صدوقی یزد سه شنبه شب در گفت و گو با ایرنا گفت: هواپیمایی جمهوری اسلامی از روز دوشنبه تاخیر پرواز امروز تهران را به دلیل نقص فنی و نبود هواپیمای جایگزین اعلام کرده بود.
محمدباقر دهقانی تفتی افزود: در پیامک اولیه تاخیر سه تا چهار ساعت اعلام شد ولی در پیامک دیگر به ۶ساعت افزایش یافت اما سرانجام این هواپیما به جای ۸ و ۲۰ دقیقه در ساعت ۱۷ و ۳۸دقیقه یعنی با ۹ساعت و ۱۸دقیقه تاخیر در فرودگاه یزد فرود آمد.
وی تصریح کرد: پرواز ۴۸۳ مشهد نیز که ۱۲ و ۳۰ دقیقه بوده در ساعت ۲۱ و ۱۰دقیقه یعنی هشت ساعت و ۴۰ دقیقه تاخیر، اعلام ورود شد.

ایرنا

 

بخش نظردهی بسته شده است..