بحران آب در یزد:

کاهش۵۵ درصد ی آب سفره های زیرزمینی در یزد

میزان بارندگی شهرستان یزد نسبت به متوسط دوره آماری 55 درصد کاهش داشته است.

به گزارش یزدی نیوزمحمدمهدی جوادیان زاده مدیرعامل آب منطقه ای یزدگفت: میزان بارندگی شهرستان یزد درسال آبی ۹۶- ۹۵ را ۲۰میلیمتر اعلام نمود وافزود: میزان بارندگی در سال آبی ۹۶ – ۹۵  نسبت به سال قبل ۹.۳ درصد افزایش و نسبت به متوسط دوره آماری با ۵۵ درصد کاهش رو به رو بوده است.

جوادیان زاده افزود: مجموع تعداد منابع آبی شهرستان یزد ۴۹۰منبع می باشد که از این تعداد  17 رشته قنات ، ۱۴۵ حلقه چاه کشاورزی ، ۸۳ حلقه چاه شرب و بهداشت و ۲۴۴ حلقه چاه صنعت می باشد.

وی ادامه داد: درشهرستان یزد درصد برداشت آب از منابع آبی دربخش کشاورزی ۶۳.۳ درصد، دربخش شرب و بهداشت ۱۹.۵ درصد ودربخش صنعت ۱۷.۲ درصداست.

جوادیان زاده از کاهش کیفیت آب سفره های آب زیرزمینی خبرداد و گفت: تغذیه منابع آب زیرزمینی ازطریق بارندگی و حدود  20تا۳۰درصد ازطریق برگشت آب های مصرفی آب کشاورزی است که با صنعتی شدن کشاورزی واستفاده از سموم دفع آفت، کیفیت منابع آب درمعرض تهدید قراردارد .

 مدیرعامل آب منطقه ای یزدافزود: باتوجه به کاهش بارندگی ها و برداشت آب از آب خوان های باکیفیت آبهای شور  به سمت آبهای شیرین هجوم می آورد.

وی میزان افت متوسط سطح آب سفره های زیرزمینی شهرستان یزد را  طی ۴۲ سال ۴۳ سانتی متر اعلام نمود وگفت: با اجرای ۱۵ روزه طرح خاموشی زمستانه چاه های کشاورزی شهرستان یزد ۴.۵ میلیون مترمکعب در میزان حجم آب  مصرفی ،صرفه جوئی شده است و این طرح با کم ترین هزینه وبا حمایت همه اعضاء کمیته های حفاظت منابع آب  ومشارکت مردمی امکان پذیرگردیده است.

 درابتدای جلسه فرماندار یزد ضمن قدردانی از تلاش های شرکت آب منطقه ای یزد  برای حفظ واحیاء منابع آب زیرزمینی گفت: حفظ منابع آب زیر زمینی از ضروریات استان یزد می باشد که با همدلی ، همراهی و مشارکت بین   دستگاه ها و جلب مشارکت مردمی امکان پذیراست و همه باید بازوهای پرتوان شرکت آب منطقه ای یزد باشیم.

مصطفی سالاری ادامه داد:  نصب کنتورهای هوشمند  و  اجرای طرح خاموشی زمستانه چاه های کشاورزی موجب می شود تا مصرف آب مدیریت گردد وتحت نظارت وکنترل باشدو  درمواقع نیاز از آب استفاده شود.

فرماندار یزد افزود: در استان یزد علاوه بر بارندگی های کم ،میزان تبخیر هم زیاد می باشد که مارابامشکل زیادی مواجه می سازد.

سالاری  برلزوم فرهنگ سازی و اطلاع رسانی دقیق به مردم تأکید وبیان نمود: علاوه بر فعالیت دستگاه های تخصصی وانجام امور فنی ، ماندگارترین کار، فعالیت های فرهنگی است که پیش گیری  های لازم را قبل از واقعه انجام می دهدو در جلب مشارکت مردمی اهمیت دارد.

این مقام مسئول گفت: در تمامی بخشهای کشاورزی، شرب و صنعت باید در مصرف بهینه آب تلاش شود.

درادامه معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزداز دریافت هزینه جبران خسارت به سفره آب زیرزمینی ازمالکین چاه های مجاز با اضافه برداشت ،  خبرداد و گفت: در مناطقی که چاه های آب شرب قراردارد متخلفینی اقدام به دفع  فاضلاب می نمایند که باید قاطعانه با آنها برخورد نمود.

سیدمحمد طباطبائی خواستار تشکیل یک اکیپ متشکل از نماینده فرمانداری ، دادگستری و شرکت آب منطقه ای یزد  شد تا دراسرع وقت بتوان با مالکان چاه های غیرمجاز و دیگر متخلفین برخورد نمود.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..