عارف از آیت الله نورمفیدی عیادت کرد

no-thumbs

محمدرضا عارف با حضور در یکی از بیمارستان‌ها از آیت‌الله نومفیدی عیادت کرد.

به گزارش یزدی نیوزمحمدرضا عارف با حضور در یکی از بیمارستان‌ها از آیت‌الله نومفیدی عیادت کرد.

بخش نظردهی بسته شده است..