احمدی نژاد چه در سر دارد؟

به گزارش یزدی نیوزهفته نامه «امید جوان» در شماره تازه خود در تحلیلی تفصیلی بر پایه نگاه و گمانه های خود به این پرسش پاسخ داده است: احمدی نژاد چه در سر دارد؟

این تحلیل به این سبب نوشته شده که در روزهای اخیر رییس جمهور سابق ایران دو بیانیه نوشته، حساب کاربری در توییتر به راه انداخته و در محافل عمومی ظاهر می شود.

                                                      احمدی نژاد چه در سر دارد؟ (+ جلد نشریه)

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..