اجرای طرح پاکسازی اماکن تاریخی و ثبت جهانی استان یزد

همزمان با روز پاکسازی اماکن تاریخی وطبیعی ثبت جهانی باحضور فاطمه دانش یزدی مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان وجمعی ازاقشار مختلف مردم وتشکلها،بافت تاریخی،موزه حیدر زاده وبقعه سیدرکن الدین ع پاکسازی شد.

بخش نظردهی بسته شده است..