رتبه دوم جایزه تعالی تقدیم اداره کل راه آهن منطقه یزدشد

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن یزد ، با همت وتلاش همکاران تیم تعالی اداره کل وتحت نظارت ومدیریت مهندس داودی مدیر کل  راه آهن یزد، این اداره کل  توانست پس از یک سال تلاش خستگی ناپذیر لوح تقدیر دو ستاره تعالی وتندیس سومین جشنواره تعالی راه آهن ج.ا.ا را کسب نماید و موجب حیرت شرکت کنندگان در جشنواره مذکور با ترقی ۱۵ رتبه نسبت به دوره گذشته  مقام دومی را کسب نماید .

لازم به ذکر می باشد، سومین جشنواره تعالی سازمانی با حضور مقام عالی وزارت راه وشهرسازی، معاون وزیرومدیر عامل راه آهن ج.ا.ا، مدیرعامل اسبق راه آهن ج.ا.ا، مدیران ستادی ومدیران کل مناطق ۱۹گانه راه آهن برگزار گردید.

افزودنی است، دردومین جشنواره ای که سال گذشته برگزار گردید اداره کل راه آهن یزد موفق به دریافت تقدیر نامه شده بود.

بخش نظردهی بسته شده است..