توزیع ۱۰هزار اصله درخت در مهریز

به گزارش یزدی نیوزرئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهریز گفت: در هفته منابع طبیعی ۱۰هزار اصله درخت شامل ، اقاقیا، کاج و سنجد تلخ وشیرین  وانواع سرو در این شهرستان توزیع می شود.

باقری افزود: این درختان برای کاشت در مدرسه ها، دانشگاه ها،  شهرک های صنعتی و بین قشرهای مختلف مردم توزیع خواهد شد.و برای هر نفر۵اصله نهال توزیع می شود.

وی گفت: توزیع این نهال ها با هدف تشویق و جلب مشارکت بیشتر مردم برای توسعه و گسترش فضای سبز و جلوگیری از آلودگی هوا انجام می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهریزاشاره  کرد: لزوم گسترش فضای سبز در مهریز با توجه به جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ ذخیره های ژنتیک گیاهی بسیار ضرورت دارد.

سید علی باقری گفت: اجرای طرح های مدیریت پایدار مرتع ها، جلب مشارکت مردمی، طرح مقابله با بیابان زدایی و اجرای طرح های ممیزی و تفکیک اراضی ملی از جمله برنامه های راهبردی در زمینه آبخیزداری در این شهرستان است.

وی افزود:حدود ۵۳۳ هزار هکتار از ۶۷۴ هزار هکتار وسعت شهرستان مهریز را عرصه های مرتعی تشکیل می دهدوبالغ بر۸۹هکتار مرتع ییلاقی وقشلاقی وجود داردکه ۵۰۰۰خانوار شهرستان با چرای دام از این مرتع بهره برداری می کنند وسطح جنگل این شهرستان ۳۲هکتار می باشد که۱۸نقطه از شهرستان نگین و پارک می باشد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهریز۱۵ تا ۲۱ اسفند هفته منابع طبیعی نامگذاری شده است گفت:برنامه های متنوعی در این هفته روز ملی درختکاری (زنگ طبیعت در مدرسه ملاحسینی و دانشگاه پیام نور مهریز) ، دیدار با قضات شهرستان و بازدید از آسایشگاه سالمندان مهریز و غرص نهال و غبار روبی گلزار شهدا و دیدار با خانواده شهدا  این شهرستان می باشد.

 

بخش نظردهی بسته شده است..