وضعیت آب وهوای امروز یزد

no-thumbs

هوای حاضر یکشنبه ۱۵ اسفند

به گزارش یزدی نیوز

سرعت باد: ۸ متر بر ثانیه, ۲۸ کیلومتر بر ساعت

نم نسبی:  % ۱۸

دید افقی:  بیش از ۱۰ کیلومتر

بارندگی ۲۴ ساعت گذشته:  صفر میلیمتر

بیشینه دما در ۲۴ ساعت گذشته:  ۲۲° c

کمینه دما در ۲۴ ساعت گذشته:  ۸° c

بخش نظردهی بسته شده است..