وضعیت آب هوای یزد

no-thumbs

هوای حاضر شنبه ۱۴ اسفند

به گزارش یزدی نیوز

سرعت باد: ۱ متر بر ثانیه, ۳ کیلومتر بر ساعت

نم نسبی:  % ۳۹

دید افقی:  بیش از ۱۰ کیلومتر

بارندگی ۲۴ ساعت گذشته:  ۰.۰۱ میلیمتر

بیشینه دما در ۲۴ ساعت گذشته:  ۲۲° c

کمینه دما در ۲۴ ساعت گذشته:  ۷° c

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..