طرح ساماندهی و غربالگری بیماری اوتیسم کودکان یزدی

به گزارش یزدی نیوزطرح ساماندهی ، پیشگیری و غربالگری بیماری اوتیسم در بین کودکان یزدی آغاز شد.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان یزد گفت: بیماری اوتیسم در بین کودکان یزدی در حال پیشرفت و همگیر شدن است که این اتفاق با آگاهی خانواده ها قابل کنترل است.

عفتی افزود: کارشناسان ما فرمی را آماده کردند با سوالات متعدد که در از طریق مهدهای کودک در اختیار خانواده ها قرار خواهد گرفت.

وی گفت:سه مرکز بهزیستی آماده مشاوره به خانواده هایی که کودکانشان مبتلا به اوتیسم می باشند هستند.

بخش نظردهی بسته شده است..