امید است کتابها بسته نمانند

 

احمدرضا قدیریان
سرپرست مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر یزد

پرونده نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب یزد بسته شد. نمایشگاهی که به مدت هفت روز بر روی علاقمندان باز بود و ۵۵۶ ناشر داخلی و خارجی فرصت یافتند تا ۶۸ هزار عنوان کتاب را در معرض دید و خرید مشتاقان قرار دهند. افزون بر این، ۲۰ غرفه به رسانه های دیجیتال شامل کتابهای صوتی، نرم افزارها و بازی های رایانه ای اختصاص یافته بود تا کتاب هم بتواند پا به پای تکنولوژی روز، جلو برود و خودش را با نیازهای زمانه هماهنگ کند.
همه می دانیم که میزان کتاب خواندن هر ملت با توسعه و پیشرفتش در همه زمینه ها نسبت مستقیم دارد. وقتی به این موضوع باور داشته باشیم، برای توسعه و پیشرفت کشورمان هیچ گریز و گزیری جز توجه عمیق به این حوزه نمی یابیم. سالهاست از میزان نامناسب سرانه مطالعه سخن می گوییم. سالهاست عوامل این حقیقت تلخ را وامی کاویم. سالهاست به دنبال راهکاری برای رفع این نقیصه هستیم. با این حال هنوزبه نقطه مطلوب نرسیده ایم. این یعنی هنوز باید واکاوی کنیم و هنوز باید راهکارهای درست را بررسی و اجرا کنیم.
برگزاری نمایشگاه کتاب و ارائه کتابهای متنوع و خوب که به سلایق مختلف پاسخ دهد یکی از این راهکارهاست، اگرچه نباید راهکارهای دیگر را نادیده گرفت. خوشبختانه نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب با استقبال بسیار زیادی روبرو شد که شاید بتوان گفت خارج از انتظار بود. بسیاری از مراجعه کنندگان به خرید کتاب مبادرت کردند و حتی اگر همه کسانی که به نمایشگاه رفتند، کتاب نخریده باشند و تنها به حضور و تماشا بسنده کرده باشند، حضور آن همه جمعیت نشان می دهند که هنوز کتاب جاذبه افسونگرانه خودش را دارد و هنوز دلها را به حضور خود می کشاند.
تکنولوژی زمانه ما، این بیم را پدید آورده است که نکند زیر سایه حضور همگانی در فضاهای مجازی، عادت مطالعه به کلی از میان مردم رخت بربندد و به دست فراموشی سپرده شود. با این حال فضای پرشور جمعیت بازدید کننده از نمایشگاه بزرگ کتاب، نقطه روشن امیدی است که قلب کتاب همچنان می تپد. باید به برگزار کنندگان نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب یزد اعم از مسئولان و ناشران و چرخانندگان غرفه ها و بخصوص اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و تمامی کارکنان زحمتکش  و مدیرکل پرتلاشش، دست مریزاد گفت و نقائصی را هم اگر بوده است – که در هر کاری ناگزیر هست – به چشم اغماض نگریست.
پرونده نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب یزد بسته شد. امید است کتاب های خریده شده و خریده نشده بسته نمانند.

بخش نظردهی بسته شده است..