باهنر: ریزش آرای روحانی قطعی است

به گزارش یزدی نیوزرئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: فتنه ۸۸ هزینه های سنگینی را به نظام از بعد امنیتی، اقتصادی و سرمایه های اجتماعی وارد کرد که مهمترین این لطمه ها و خسارات آسیب دیدن سرمایه های اجتماعی بود. اگر کسی می خواهد عذرخواهی و توبه کند باید قبول کند جرمی را انجام داده برای اینکه این اشتباه را جبران کند باید اقرار به گناه کند البته برخی گناهان جبران پذیر نیست.

 
محمد رضا باهنر گفت: شرایط آقای روحانی به گونه ای است که شاید برای اولین بار بود که رئیس جمهور منتخب مردم فقط با دو دهم درصد رای بیشتر از حد نصاب انتخاب شد. ریزش رای مسئولان اجرایی طبیعی است و ریزش رای آقای روحانی هم قطعی است و هیچ کس در آن تردید ندارد. اگر قرار باشد آقای روحانی در محدوده دور قبل رای داشته باشد حتما شکست خواهد خورد.
 
مهر
 

 

بخش نظردهی بسته شده است..