اجرای طرح هشت بهشت در مهریز

به گزارش یزدی نیوزرئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  کشور در بازدید از باغ جهانی پهلوان پور ، قعله تاریخی سریزد و باغ آهو  در شهرستان مهریز گفت : اجرای طرح هشت بهشت ، متشکل از هشت باغ گردشگری شهرستان مهریز ، نیاز به مشارکت و همراهی مردم دارد زهرا احمدی پور ،  باغ جهانی پهلوان پور مهریز را نمونه ایی مناسب برای اجرای طرح گردشگری هشت بهشت در این شهرستان دانست و افزود:  مشارکت مردمی و الخصوص بخش خصوصی می تواند  باعث توسعه و گسترش صنعت گردشگری در استان یزد و شهرستان مهریز شود.

بخش نظردهی بسته شده است..