آشنایی دانش آموزان یزدی با مهارتهای زندگی

به گزارش یزدی نیوزآثارهنری دانش آموزان دبستان مفتح در نمایشگاه دستهای کوچک اندیشه های بزرگ به نمایش گذاشته شد.

 
فلاح مسئول برگزاری نمایشگاه گفت: بیش از ۴۰۰ دانش آموز این مدرسه آثار هنری خود را در رشته های سفال، کار دستی، خیاطی، بافتنی و نقاشی به نمایش گذاشتند.
 
فلاح افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی دانش آموزان با مهارتهای زندگی،مشارکت گروهی وپویایی و شادابی دانش آموزان اعلام کرد.
 

 

بخش نظردهی بسته شده است..