افزایش ۷۴درصدی کودکان خیابانی در یزد

no-thumbs

45 درصد از کودکان کار در یزد غیرایرانی هستند.

به گزارش یزدی نیوز افشانی رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد گفت: پدیده کودکان خیابانی یکی از معضلات گریبانگیر اکثر شهرهای صنعتی در کشورهای درحال توسعه چون ایران است.

 
افشانی افزود:  آسیب‌های اجتماعی، نه تنها بخش درخور توجهی از کودکان و نوجوانان را که سرمایه های آینده جامعه هستند درمعرض انواع آسیب ها قرار داده، بلکه خانواده و جامعه را نیز با زیان های فراوانی روبرو ساخته است.
 
وی گفت: کودکان بی‌سرپرست خیابانی و کودکان کار، به نسبت بقیه‌ی محرومین جامعه، آسیب‌پذیرتر هستند و در گیر مشکلاتی مانند: نابسامانی و آشفتگی وضعیت خانواده، محرومیت از آموزش و بهداشت، زندگی خیابانی، نبود فرصت و امکانات برای بهره‌بردن از دوران کودکی، ظلم و تبعیض در محیط کار و… هستند.
 
پدیده کودکان کار و خیابانی یکی از معضلات مهم اکثر شهرهای بزرگ است و متاسفانه چند سالی است که این معضل اجتماعی در استان یزد نیز خود را نشان داده است. در مناطق مختلف شهر کودکانی هستند که عمدتاً به کارهای چون تکدی‌گری، جمع‌آوری ضایعات و دستفروشی مشغول هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان

بخش نظردهی بسته شده است..