اختلا در اردوگاه اصلاح طلبان:

در شورای اصلاح طلبان استان یزد چه خبر است؟

روز گذشته جمعی از اعضای شورای اصلاح طلبان استان یزد در بیانیه ای علیه سفید، استاندار اسبق یزد، وی را متهم به سیاسی کاری و مهندسی اعضای شورا برای کنترل و مدیریت آن کردند.

به گزارش یزدی نیوزبا نگاهی به اتفاقات رخ داده می توان گفت: این بیانیه از جانب طیف آقای "ط" یکی از مدیران ارشد استانداری یزد به عنوان طیف دولت در شورای اصلاح طلبان استان یزد صادر شده است.

به بیان دیگر سهم خواهی و مدیریت لیست انتخاباتی شورای شهر در بین اصلاح طلبان باعث تنش و چنین بیانیه ای شده است.

در واقع دولتی ها به سرتیمی، آقای "ط" مدیران ارشد استانداری یزد آنچه درباره انتخابات شوراها در نظر دارند با اصلاح طلبان به سرتیمی سفید، همخوانی ندارد و این این تناقض منجر به چنین مسائلی شده است.

از امروز باید منتظر افشاگری های مختلفی چه از جانب طیف سفید و یا طیف "ط" باشیم که در چند روز اخیر یکی، دو نمونه ان اتفاق افتاد.

تابناک

بخش نظردهی بسته شده است..