قصه گویی برای کودکان در نمایشگاه کتاب یزد

به گزارش یزدی نیوزدر دومین روز ازنمایشگاه بزرگ کتاب و رسانه های دیجیتال یزد، برنامه قصه گویی برای کودکان با حضور قصه گوی برگزیده بین المللی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد در غرفه برنامه های جنبی نمایشگاه برگزار شد.

در این برنامه قصه گوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با مشارکت کودکان حاضر در برنامه و بابیانی شیرین به قصه گوئی و ارائه مفاهیم ارزشی پرداخت.
 برنامه های قصه گویی برای کودکان در سیصد و بیست و نهمین نمایشگاه کتاب استانی و نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب یزد به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در موضوعات متنوع  و جذاب برگزار می شود.

این نمایشگاه تا ٧ اسفندماه در محل نمایشگاه بین المللی یزد دایراست.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..