امید های تازه برای تحول در نظام اداری

به گزارش یزدی نیوزاین واقعیت که تحول در نظام اداری و استخدامی کشور با برنامه های دولت برای توسعه رابطه تنگانگی دارد بیش از پیش احساس می شود از این رو تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی را می باید مقدمه ای بر این امر تلقی نمود . بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت پیشین ، تقریبا نظارت و راهبری دستگاههای اجرایی به حال خود رها شد و هیچ مدیریتی بر آن اعمل نمی گردید که بهم ریختن الگوی نیروی انسانی در دستگاهها و ایجاد تبعیض در پرداخت ها از نتایح آن به شمار می رود .

موضوع دیگر پیشی گرفتن هزینه های جاری دولت از اعتبارات عمرانی است به عنوان مثال  برای سال ۹۶ مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده است که از این میزان ۲۶۰ هزار میلیار تومان صرف پرداخت های هزینه ای غیر قابل اجتناب خواهد شد ، با یک حساب سرانگشتی دولت برای ۵۰ هزار میلیارد کار عمرانی ناگزیر به پرداخت  260 هزار میلیارد تومان هزینه است که با این روند پیش بینی می شود دولت از سال ۹۸ دیگر پول عمرانی نخواهد داشت که این موضوع ضرورت اصلاح ساختار ها ، کاهش هزینه ها اصلاح نظام ها و روش های اداری کشور را دوچندان نموده است .

بنا به اظهار نظر اخیر رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در آینده نزدیک اتکای کشور به امور اداری و استخدامی بیش از اتکای به نفت  و اتکای به برنامه و بودجه خواهد بود، این اظهارات نشان می دهد نظام اداری سعی دارد از ظرفیت ها و منابع موجود در خود و در کشور استفاده بهینه کند که قاعدتا برای تحقق این امر افزایش بهره وری ، آموزش مستمر نیروی انسانی و ایجاد نظام ارزشیابی مناسب بیش از پیش ضروری است .با این چشم انداز سازمان امور اداری و استخدامی از اختیارات مناسبی در استانها برخوردار خواهند بود تا به این ترتیب در سیاست تمرکززدایی و پیشبرد برنامه های راهبردی مورد نظر تسریع شود

در حوزه نظام پرداخت سیاست سازمان اداری و استخدامی می باید حرکت به سمت ایجاد تعادل و هماهنگی و رفع تبعیض و تعادل بخشی به پرداخت ها باشد، موضوع پرداخت های نامتعارف نشان داد ایجاد یک سازمان فعال و چابک برای مراقبت لازم از نظام کلان اداری کشور ضروری است همچنین در بحث سلامت اداری نیز لازم است  سیاست های تازه ای اتخاذ نمود تا حقوق شهروندان در نظام اداری به بهترین شکل تامین گردد .  

به نظر می رسد عزم دولت برای تسریع در برنامه های اصلاح نظام اداری افزایش یافته است موضوع مهم در این راه آسیب شناسی عملکرد های گذشته و گشودن افق های تازه است تا مردم فضای تحول در ساختار اجرایی دولت را به خوبی حس کنند . در این راستا اجرای برنامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است . اجرای این طرح که در سالهای اخیر مورد غفلت قرار گرفته بود یکی از محورهای مهم تحول اداری محسوب شده و از سوی دستگاههای اجرایی استان نیز جدی گرفته شده است . نکته حایز اهمیت این است که همه دستگاههای استان موضوع ارتقای کیفی نظام اداری خود را به عنوان یکی از برنامه های اصلی در سالهای آتی مورد توجه مضاعف قرار دهند  .

مسعود طوفان

 

بخش نظردهی بسته شده است..