وضعیت آب وهوای امروز یزد

به گزارش یزدی نیوز

 سرعت باد: ۳ متر بر ثانیه, ۱۰ کیلومتر بر ساعت
نم نسبی:  % ۵۷
 
دید افقی:  بیش از ۱۰ کیلومتر
 
بارندگی ۲۴ ساعت گذشته:  صفر میلیمتر
 
بیشینه دما در ۲۴ ساعت گذشته:  ۱۰° c
 
کمینه دما در ۲۴ ساعت گذشته:  -۲° c
 

 

بخش نظردهی بسته شده است..