دیدار قضات با مددجویان زندان مرکزی یزد

به گزارش یزدی نیوز،بازپرسین و دادیاران با حضور در جمع مددجویان زندان مرکزی یزد مسائل و مشکلات قضایی آنها را مورد بررسی قرار دادند.

 
 قضات و دادیاران دادگستری استان یزد و همچنین قاضی ناظر بر زندان طی عرض حضوری در مجتمع امام علی (ع) زندان مرکزی یزد در جمع مددجویان این زندان حضور یافتند و به مسائل و مشکلات قضایی مطرح شده پاسخ و راهکارها و مشاوره در این خصوص داده و قول های مساعدی جهت بررسی و حل آن ها دادند.
میزان 
 

 

بخش نظردهی بسته شده است..