استوارسازی فرهنگ انتخاب

به گزارش یزدی نیوزیکی از پیش نیازهای جدی در جامعه‌ای که تنوع و گوناگونی مبتنی بر ارزش‌ها و هنجارهای مختلف وجود دارد، انتخاب صحیح و قرار گرفتن در مسیر درست است.انتخاب رفتاری است که اگر بر مبنای آگاهی و شناخت انجام شود، رضایت‌مندی از زندگی و محیط پیرامون را به همراه دارد و اگر خلاف آن صورت گیرد، اثرات منفی فردی و اجتماعی متعددی را به همراه دارد.

نخستین سؤوالی که در این موضوع پیش می‌آید، شناخت راه و رسم درست انتخاب کردن است زیرا تصمیم‌گیری برای هر انتخاب، فرآیندی است که نقش مهم و برجسته‌ای در سرنوشت هر انسان دارد.

امروزه انتخاب و آشنایی با فرهنگ و اصول آن یکی از مهارت‌های زندگی است که هر فرد باید نسبت به آن آگاهی داشته باشد، زیرا اغلب کنش و واکنش‌های فردی و اجتماعی پیوسته در معرض انتخاب و تصمیم‌گیری است.

انتخابی که هر فرد انجام می‌دهد از عوامل گوناگونی متأثر است از جمله ویژگی‌های درونی مانند احساسات، هیجانات، آگاهی، اطلاعات، ادراک و ارزش‌های مورد قبول و ویژگی‌های بیرونی مانند محیط زندگی، فرهنگ و ساختار اجتماعی که هر کدام با شدت و ضعف‌های متفاوت در رسیدن به تصمیم نهایی نقش دارند.

متأسفانه در بسیاری از انتخاب‌های ما به ویژه در زمان ایفای نقش‌های اجتماعی، سطحی‌نگری غالب می‌شود و قدرت تصمیم‌گیری برای رسیدن به جایگاهی اثرگذار را با ضعف روبه‌رو می‌سازد.

ما همواره برای ساختاربخشی به مسیر زندگی و محیط پیرامون خود در نقش‌های مختلف دست به انتخاب می‌زنیم، انتخاب شغل مناسب، انتخاب محیط زندگی، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب‌های ملی و مسؤولیتی که هر کدام به نوبه خود تاثیرگذاری بالایی در آینده و تحقق اهداف ما دارند.

هر چند دقت در انتخاب‌های مربوط به زندگی فردی دارای اهمیت فراوان است اما مسؤولیت ما در انتخاب‌هایی که منافع و مصالح جامعه را نیز به همراه دارد دو چندان است زیرا در این میان انتخاب ما نقش تکه‌ای از پازل را ایفا می‌کند که اگر به صورت صحیح و در جای خود قرار نگیرد به طرح کلی نیز خدشه وارد می‌کند.

تقویت آگاهی و شناخت نسبت به یک موضوع ما را در موفقیت برای رسیدن به یک انتخاب مناسب کمک می‌کند که البته در انتخاب‌های کلان و مردمی باید به عنوان یک فرهنگ در بین تمام اقشار جامعه مقبولیت داشته باشد تا هیجان و ظاهربینی بر دلیل انتخاب ما غالب نشود.

در هنگام تصمیم‌گیری بزرگ باید دید وسیعی نسبت به موضوع داشته و از ابتدا بتوان بر روی عواقب و سرانجام کار متمرکز شد و این قدرت آینده‌نگری و شناخت به هر میزان تقویت شود ما را برای رسیدن به انتخاب و تصمیم درست نزدیک‌تر می‌سازد.

فرهنگ انتخاب درست پیش‌نیازی است برای رسیدن به اهداف و برنامه‌هایی که نیازمند ریل‌گذاری و مسیرسازی برای پویایی ایده‌ها و توانمندی‌های پیش برنده است و استوارسازی این موضوع زمانی محقق می‌شود که افراد جامعه نسبت به انتخاب خود در هر موضوعی با شناخت و آگاهی و پی‌ بینی اثرات آن رفتار نمایند.

فاطمه شریفی/ فارس

 

بخش نظردهی بسته شده است..